previous arrow
next arrow
Slider

 

Kärda Allianskyrka 
Vi Tror:
 Universum

Att Bibelns Gud är universums och människans Skapare. 

 Korset och kärleken Att Guds kärlek möter oss alla i Jesus Kristus, som dog för våra synder, i vårt ställe på korset, för att vi skall leva med Gud i evighet. 
 Uppstå Att Jesus Kristus uppstod från döden och lever i dag. 
 Tro, hopp och kärlek

Att vi får frälsning och evigt liv genom tron på Jesus Kristus. 

 Dopet

Att tron och dopet till Kristus är grunden för medlemskap i församlingen. 

 Lärjungaskap

Att vi som kristna är kallade att följa Jesus och göra honom känd. 

 Bibeln

Att hela Bibeln är Guds Ord och grunden för vår tro och vårt handlande. 

 Hjälparen

Att Den Helige Ande är sänd som vår Hjälpare. 

 Tillväxt

Att gemenskapen i församlingen är viktig för vår andliga tillväxt. 

 Till Himelen

Att Jesus Kristus en dag skall komma tillbaka till jorden för att hämta sin församling till himlen.

  
Vidare ställer vi oss bakom de klassiska trosbekännelserna, den apostoliska och den niceanska.

Den apostoliska trosbekännelsen lyder:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Kärda Allianskyrka
Skårekullsvägen
33195 Värnamo

Pastor Mark Munro: 073 515 80 80

BG: 5637-2006

Swish: 123 225 50 81