previous arrow
next arrow
Slider

Gemenskapsgrupperna samlas vid olika dagar och tidpunkter under veckan.
Grupperna brukar träffas varannan vecka.

Är du intresserad av att vara med i en grupp?
Ring Carina Ingelsten Gustavsson 0370-28 350

Eller ta direktkontakt med någon grupp via gruppens kontaktperson:
Grupp 1
Kjell Svensson 0370-28 240

Grupp 2
John-Erik Johansson 0370-28 143

Grupp 3 (enbart kvinnor)
Jennie Blom 0370-28 433

Församlingseftermiddag
17/11 Kl 16:00
previous arrow
next arrow
Shadow


Taklagsfest/öppet hus!
Söndag den 13e oktober är alla som är intresserade välkomna
mellan kl. 12 och 14 på en (lite försenad) taklagsfest.
Ni kommer bli bjudna på korv och bröd och får möjlighet
att titta runt i det nya bygget och se hur det börjar ta form.

Att ha fest och fira är något Jesuefterföljare bör vara bra på.
Vi firar gudstjänster varje söndag som en påminnelse om
Jesu uppståndelsedag och vi firar nattvard enligt Jesus befallning
som påminner om att Jesus gav sitt liv för världens räddning.
Livet kan vara fullt av svårigheter och motgångar,
det är därför viktigt att fira olika händelser i livet så som
födelser och bröllop men också det viktigaste av allt –
att det finns hopp och evigt liv här och nu genom tron på Jesus.


I Lukas 15 står det att det finns fest och stor glädje i himlen
över varje människa som omvänder sig och blir ett Guds barn.
Den största festen av alla har vi att se fram emot,
men välkommen på taklagsfest den 13e oktober
eller att vara med och fira en vanlig söndagsgudstjänst!
  

Pastor Mark Munro

Mark Munro

Kärda Allianskyrka
Skårekullsvägen
33195 Värnamo

Tel: 0370-282 90

BG: 5637-2006

Swish: 123 225 50 81